Anar al contingut principal EA3UU

Nou laboratori o shack d'EA3UU

Què conté un laboratori o shack de radioaficionat?

Visita al laboratori d'EA3UU

Nou laboratori per a manteniment i calibratge dels meus equips HF
Analitzador d'espectre 9 kHz-3GHz i mesurador de soroll de fase dels oscil·ladors
Mesura i calibratge de tots els paràmetres dels equips de ràdio
Mesurament i calibratge de tots els receptors de ràdio
Generador de RF d'ones sinusoïdal, triangular, quadrada i de serra
Oscil·loscopi visualitzant ona sinusoïdal
Oscil·loscopi visualitzant ona quadrada
Oscil·loscopi visualitzant ona triangular
Oscil·loscopi visualitzant ona de dent de serra
Font d'alimentació de corrent continu de 0 a 20 V i de 0 a 25 A
Vatímetre bird i vatímetre Drake
Multímetre de sobretaula BK 2381e i freqüencímetres hp 53181a
Multímetre de sobretaula BK 2381e