Laboratori d'EA3UU

Laboratori per a manteniment i calibratge dels meus equips HF
Laboratori per a manteniment i calibratge dels meus equips HF
Mesurament del soroll de fase del remote VFO DDS R-4C
Mesurament de la precisió de freqüència del remote VFO DDS R-4C
Generador d'RF usat per calibrar la lectura del senyal a l'Smeter de l'R-4C
Generador de diferentes formas de onda
Visualització de la forma d'ona sinusoïdal del generador de funcions
Visualització de la forma d'ona quadrada del generador de funcions
Visualització de la forma d'ona triangular del generador de funcions
Visualització de la forma d'ona de dent de serra del generador de funcions
Font d'alimentació de laboratori HP 6552A de 0 a 20 V i de 0 a 25 A d'altes prestacions
Vatímetre BIRD i vatímetre Drake W-4
Multímetre de sobretaula de precisió BK 2831E i altes prestacions i freqüencímetres HP model 53181A 3 Ghz
Multímetre de sobretaula BK 2831E de precisió i altes prestacions