Laboratori d'EA3UU

Laboratori per a manteniment i calibratge dels meus equips HF
Laboratori per a manteniment i calibratge dels meus equips HF
Mesurament del soroll de fase del remote VFO DDS R-4C
Analitzador d'espectre 9 kHz-3GHz i mesurador de soroll de fase dels oscil·ladors
Mesurament de la precisió de freqüència del remote VFO DDS R-4C
Mesura i calibratge de tots els paràmetres dels equips de ràdio
Generador d'RF usat per calibrar la lectura del senyal a l'Smeter de l'R-4C
Mesurament i calibratge de tots els receptors de ràdio
Generador de diferents formes d'ona
Generador de RF d'ones sinusoïdal, triangular, quadrada i de serra
Visualització de la forma d'ona sinusoïdal del generador de funcions
Oscil·loscopi visualitzant ona sinusoïdal
Visualització de la forma d'ona quadrada del generador de funcions
Oscil·loscopi visualitzant ona quadrada
Visualització de la forma d'ona triangular del generador de funcions
Oscil·loscopi visualitzant ona triangular
Visualització de la forma d'ona de dent de serra del generador de funcions
Oscil·loscopi visualitzant ona de dent de serra
Font d'alimentació de laboratori HP 6552A de 0 a 20 V i de 0 a 25 A d'altes prestacions
Font d'alimentació de corrent continu de 0 a 20 V i de 0 a 25 A
Vatímetre BIRD i vatímetre Drake W-4
Vatímetre bird i vatímetre Drake
Multímetre de sobretaula de precisió BK 2831E i altes prestacions i freqüencímetres HP model 53181A 3 Ghz
Multímetre de sobretaula BK 2381e i freqüencímetres hp 53181a
Multímetre de sobretaula BK 2831E de precisió i altes prestacions
Multímetre de sobretaula BK 2381e