La meva línia 4 Drake

Millores al meu R-4C

Millores al meu T-4XC

Millores a la meva AC-4

Línia 4 actual + DDS VFO