Reparant el meu TL - 922

Fabricant volandera de tefló

Torn tipus joieria H7
Torn tipus joieria H7

Fases de la reparació

Substituint díode de polarització avariat
Abans de reparar
Díode de polarització substituït
Després de reparar
Component, volanderes de tefló i terminal avariats
Components vells
Component, volanderes de tefló i terminal a substituir
Components nous