Restaurant la meva AC-4

AC-4 original

Condensadors electrolítics i transformador de l'AC-4 abans de restaurar
Part superior
Cablejat interior de l'AC-4 abans de restaurar
Part inferior

Inici restauració

Nous condensadors electrolítics de l'AC-4
Part superior
Preparació per al nou cablejat de l'AC-4
Part inferior

Restaurant AC-4

Començant les connexions del nou cablejat
Part inferior
Preparant el connexionat del transformador
Part inferior
Començant a connectar el transformador vista inferior
Part inferior
Començant a connectar el nou cablejat
Part inferior
Començant a connectar el transformador vista superior
Part superior

AC-4 restaurada

Cablejat finalitzat
Part inferior
AC-4 finalitzada vista superior
Part superior
Tapa col·locada a l'AC-4 finalitzada
AC-4 totalment muntada